Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza na Bloku Operacyjnym wraz z pełnieniem funkcji Pielęgniarki/Pielęgniarza Koordynująco – Nadzorującej/cego Blok Operacyjny Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu