Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Endoskopii łącznie z pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Endoskopii w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu