Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Chirurgii Ogólnej,
Zadanie nr 2: Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Pracownia Endoskopii,
Zadanie nr 3: Oddział Chirurgii Ogólnej