Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego łącznie z pełnieniem funkcji Koordynatora ratowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego