Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

Zakres nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;
Zakres nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;
Zakres nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej łącznie z pełnieniem funkcji Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej.