Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Pracowni Endoskopii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Poradni Chirurgii Onkologicznej;
Zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Poradni Proktologicznej