Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zakres nr 1: Oddział Neurochirurgii oraz Poradnia Neurochirurgiczna;
Zakres nr 2: Oddział Neurochirurgii oraz Poradnia Neurochirurgiczna.