Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Chirurgii Naczyniowej łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Naczyniowej, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej,
Zadanie nr 2: Oddział Chirurgii Naczyniowej łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Naczyniowej, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej,
Zadanie nr 3, Zadanie nr 4, Zadanie nr 5, Zadanie nr 7, Zadanie nr 9: Oddział Chirurgii Naczyniowej,
Zadanie nr 6, Zadanie nr 8: Oddział Chirurgii Naczyniowej oraz  Poradnia Chirurgii Naczyniowej.