Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu