Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu