Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Medycyny Paliatywnej łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Medycyny Paliatywnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dermatologicznym, Oddziale Medycyny Paliatywnej, Oddziale Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej w ramach dyżurów medycznych łączonych;
Zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dermatologicznym, Oddziale Medycyny Paliatywnej, Oddziale Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej w ramach dyżurów medycznych łączonych a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby.