Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu