Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym;
Zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodkowym;
Zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodkowym;
Zadanie nr 4: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym;
Zadanie nr 5: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym.