Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zakres nr 1: Okres obowiązywania umowy: od dnia 02.08.2020r. do dnia 31.07.2022r.
Zakres nr 2: Okres obowiązywania umowy: od dnia 11.07.2020r. do dnia 31.07.2022r.
Zakres nr 3: Okres obowiązywania umowy: od dnia 07.08.2020r. do dnia 31.07.2022r.
Zakres nr 4: Okres obowiązywania umowy: od dnia 15.08.2020r. do dnia 31.07.2022r.