Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Dermatologicznym, Oddziale Medycyny Paliatywnej, Oddziale Rehabilitacji i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w ramach dyżurów medycznych łączonych a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.