Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dermatologicznym, w ramach dyżurów medycznych łączonych w Oddziale Medycyny Paliatywnej, Oddziale Dermatologicznym, Oddziale Rehabilitacji i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu