Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu