Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu