Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu