Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Dermatologicznym, w Oddziale Medycyny Paliatywnej, Oddziale Dermatologicznym, Oddziale Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej w ramach dyżurów medycznych łączonych oraz  w Poradni Dermatologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu