Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz w Poradni Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.