Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Neurologicznej oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu