Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu