Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu