Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu