Drogie Pacjentki!

Nasz szpital przystąpił do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży
i w okresie poporodowym - Dieta Mamy” wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 9 sierpnia 2019 roku - „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537). 

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży
i w okresie poporodowym hospitalizowanym na oddziałach szpitalnych oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji.

Do Programu włączane są tylko pacjentki korzystające z diety podstawowej i nie ponoszą przy tym żadnych kosztów związanych z realizacją Programu. Od pacjentki wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w programie.

DIETETYK

Pacjentki podczas pobytu w naszym szpitalu mogą korzystać z porad dietetyka. Dodatkowo drogą elektroniczną mogą kierować pytania do dietetyka, również w okresie minimum 2 miesięcy po porodzie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dietetyk szpitala pełni dyżur w poniedziałek i wtorek w godzinach od 10.00 do 13.00.

 

Dodatkowe informacje na temat prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i kobiet karmiących można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl
Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych porad dietetycznych on-line pod www.poradnia.ncez.pl

 

JADŁOSPIS

* Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn niezależnych oraz ze względu na sezonowość.

 

 

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot  (zwany  dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu.
  2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu – zwany dalej Dostawcą.
  3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.
  4. Regulamin dostępny jest pod adresem oficjalnej strony internetowej Szpitala (www.szpital.mielec.pl/dla-pacjenta/regulamin-wifi) i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: „SZPITAL-HOTSPOT”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego  Regulaminu,  Użytkownik  powinien  natychmiast  odłączyć  się  od  sieci Hotspot.
 2. Warunki i zakres odpowiedzialności
  1. Usługa działa z następującymi ograniczeniami:
   1. przepustowość dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu:
    1. do 512kb/s dla wysyłania (tzw. uplink/upload), tj. od Użytkownika do Internetu,
    2. do 3096kb/s dla pobierania (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika,
   2. maksymalny czas trwania sesji to 60 minut; po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci. Maksymalna ilość w ciągu doby ograniczona jest do 8 sesji.
  2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
  3. Usługa jest nieodpłatna.
  4. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową  kartę  sieciową  standardu  802.11a/n.  (SZPITAL-HOTSPOT”.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.
  6. Dostawca  informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest monitorowana.
  7. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
  8. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
  9. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
  10. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
  11. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
  12. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot.
  13. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
  14. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot.
 3. Obowiązki Użytkownika
  1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
  2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:
   1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
   2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
   3. masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych(tzw. spam),
   4. rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów it mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
   5. odsprzedawania dostępu do Internetu,
   6. permanentnego  obciążania   w   znacznym   stopniu   pasma   poprzez   udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP i
  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4.
  2. W  sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Szkoła usytuowana jest na niskim parterze (zejście z holu przy SORze) czynna we wtorki w godzinach 17:00-19:00.

Zapisów można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem (17) 78 00 261.

Szkoła Rodzenia „Rodzimy razem” przy Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu

By wyjść naprzeciw potrzebom kobiet w ciąży, zapoznać ich z problemami porodu, połogu, karmienia i pielęgnacji noworodka, proponujemy udział w zajęciach szkoły rodzenia.

Szkołę Rodzenia „Rodzimy Razem” wyróżnia wykwalifikowana kadra, która czuwa nad kobietami w ciąży. Na szczęśliwe mamy czekają położne, lekarz ginekolog, neonatolog, fizjoterapeuta.

Nasz zespół tworzą doświadczone osoby z pasją, które nieustannie poszerzają swoją wiedzę. Charakteryzuje je ogromne zaangażowanie i kompleksowe podejście do zagadnień ciąży, porodu i świadomego rodzicielstwa.

Na zajęcia szkoły rodzenia zapraszamy kobiety w II trymestrze ciąży, między 22. a 27. tygodniem ciąży, tak aby zakończenie szkolenia wypadało bliżej terminu porodu.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach od 17.00 do 19.00, w miłej atmosferze, dobrze wyposażonym pomieszczeniu, z dostępem do toalety i prysznica.

Program realizowany przez doświadczony zespół położnych - specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego oraz opieki przed i okołoporodowej z uprawnieniami do prowadzenia zajęć w szkole rodzenia.

Położne prowadzące zajęcia posiadają również kursy specjalistyczne z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka.

Proponujemy także zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów tj:

 • bezdech
 • gorączka oparzenie
 • odwodnienie
 • upadek
 • zranienie
 • zadławienie ciałem obcym
 • zatrzymanie krążenia

Zajęcia będą się składały z części teoretycznej oraz ćwiczeń z wykorzystaniem lalki.

Tematyka organizowanych zajęć w Szkole Rodzenia:

 1. Przygotowanie położnicy do szpitala:
  • jakie badania wykonać,
  • jakie dokumenty ze sobą wziąć,
  • co i kiedy spakować,
  • co zabrać ze sobą do szpitala,
  • jak przygotować się i jak rozpoznać rozpoczęcie porody.
 2. Etapy porodu - zmiany jakie następują w poszczególnych okresach porodu, techniki łagodzenia bólu, pozycje w czasie porodu, poród w znieczuleniu, metody łagodzenia bólu porodowego.
 3. Ćwiczenia rozluźniające, rozciągające, wzmacniające, uelastyczniające mięśnie dna miednicy.
 4. Ćwiczenia - techniki oddechowe w kolejnych etapach porodu, pozycje ułożeniowe wpływające na zmniejszenie napięcia oraz bólu, ćwiczenia wzmacniające i rozluźniające mięśnie, masaż kręgosłupa.
 5. Cięcie cesarskie a poród siłami natury.
 6. Laktacja – karmienie naturalne noworodka – (korzyści dla matki i dziecka z karmienia naturalnego, pozycje w czasie karmienia, fizjologia i patologia laktacji, rozwiązywanie problemów laktacyjnych takich jak nawał, zastój, zapalenie piersi).
 7. Połóg - połóg po porodzie fizjologicznym, połóg po cięciu cesarskim, problemy emocjonalne w połogu.
 8. Noworodek – kąpiel, pielęgnacja skóry, pielęgnacja kikuta pępka, kolka noworodkowa i niefarmakologiczna pomoc, stany przejściowe noworodka.
 9. Psychologia - zmiany, jakie można zauważyć w relacjach z bliskimi, odmienione emocje i uczucia, troszkę o baby blues, depresji, ojcostwie i świadomej kontroli bólu.
 10. Prawne - o urlopach macierzyńskim, tacierzyńskim, chorobowym.
 11. Warsztaty pierwszej pomocy u noworodków i niemowląt.

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY RODZENIA „RODZIMY RAZEM” PRZY SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W MIELCU

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
 2. Szkolenia prowadzone są w małych grupach i kameralnych warunkach, dlatego jest czas na zadawanie pytań.
 3. Każdy samodzielnie nauczy się kąpieli i przewijania noworodka.
 4. W ramach kursu rodzice nauczą się pierwszej pomocy.
 5. Przyszli rodzice poznają sposoby łagodzenia bólu porodowego.
 6. Uczestnicy zajęć zapoznają się z topografią Oddziału.
 7. Istnieje możliwość wykonanie zapisu KTG - każda mama będzie mogła posłuchać bicia serca swojego dziecka.

 

Renata Żelasko

17 780 01 82

- czwartek 13.00-14.00

r.zelasko(at)szpital.mielec.pl

SZANOWNY PACJENCIE NASZEGO SZPITALA

Jeśli masz problem, potrzebujesz pomocy, rady, bądź masz jakieś uwagi lub podpowiedzi dotyczące funkcjonowania naszej placówki zgłoś się do

PEŁNOMOCNIKA DS. PACJENTA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w MIELCU,

który pełni stały dyżur w czwartek od 13.00 do 14.00

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU, również telefonicznego pod numerem: 17 780 01 82

UWAGA!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Pełnomocnik ds. Pacjenta Szpitala Specjalistycznego w Mielcu nie reprezentuje Pacjenta na zewnątrz jednostki, nie jest Rzecznikiem Praw Pacjenta ani stroną w postępowaniu przeciwko szpitalowi.

Pomaga natomiast Pacjentowi mieleckiego szpitala wewnątrz placówki.

M.in. dba o to, aby Pacjent otrzymał w miarę możliwości wyczerpujące informacje, o które się zwraca (dotyczące szpitala i obowiązujących w nim procedur), włącza się w uważną analizę kierowanych przez Pacjenta spostrzeżeń lub podpowiedzi dotyczących funkcjonowania placówki.

Pełnomocnik ds. Pacjenta czuwa nad tym, aby – w trosce o możliwie największy komfort Pacjenta – szpital reagował na społeczne oczekiwania i potrzeby, poprawiał ewentualne błędy zauważone przez Pacjentów (włącza się w rozpatrywanie przez szpital oficjalnych skarg składanych do Dyrekcji oraz analizuje uwagi zgłaszane Pełnomocnikowi przez Pacjentów, przekazuje wyniki analiz personelowi w celu wprowadzenia możliwych usprawnień). Organizuje również akcje społeczne ważne z punktu widzenia Pacjentów i społeczeństwa.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800-190-590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. pt. w godz. 8:00 - 20:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532-82-50
fax.: (22) 532-82-30
kancelaria(at)rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek - w godzinach 9:00 - 18:00
 • Wtorek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 9:00 - 15:00

Kontakt

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec
tel (centrala): 17 780 01 00
fax (sekretariat): 17 780 02 73
sekretariat: sekretariat@szpital.mielec.pl
REGON: 000 308 637
NIP: 817-17-50-893
KRS: 0000002538

Obiekt monitorowany

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu można znaleźć klikając tutaj.

Administratorem danych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. System monitoringu wizyjnego prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu dostępna na stronie internetowej: www.szpital.mielec.pl. Więcej informacji uzyskać można drogą elektroniczną: iod@szpital.mielec.pl.

Lokalizacja

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.