Szanowni studenci!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną student zobowiązany jest przestrzegać następujących zaleceń:

- wchodząc do szpitala dezynfekuje ręce, ma założoną maseczkę ochronną lub przyłbicę,

- jest osobą zdrową,

- nie jest objęty kwarantanną, izolacją lub nadzorem epidemiologicznym albo z objawami infekcji.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia dot.sfinansowania badania na obecnośc wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach- konieczne jest wykonanie wymazu, wynik z okresu nie dłuższego niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Studenci, którzy uzyskali zgodę na odbycie praktyk wakacyjnych w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu proszeni są o zapisanie się najpóźniej do 26.06.2020r. (ilość miejsc ograniczona) na szkolenia z zakresu BHP,IOD oraz o zakażeniach szpitalnych w jednym z podanych terminów:

szkolenie BPH, IOD, epidemiologiczne odbędą się 06.07.2020r. i 03.08.2020r. od godz. 8.00 w sali konferencyjnej.

Osoby, które zaczynają praktyki w terminach przed 06.07.2020r. odbędą te szkolenia indywidualnie. W tym celu, w dniu rozpoczęcia praktyki, należy zgłosić się do budynku administracji, pok. nr 15 godz. 730  po odebranie karty obiegowej wymaganej do przeszkolenia.

Studenci rozpoczynający praktyki w późniejszym czasie (od  06.07.2020r.) zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu w podanych wyżej terminach.

Szkolenia rozpoczną się w budynku Szpitala w sali konferencyjnej o godz. 8:00.

Zapisów na szkolenia można dokonać osobiście w pok. nr 15, telefonicznie pod numer 17 7800140

Odbycie szkoleń jest obowiązkowe. Brak uczestnictwa w szkoleniu będzie przyczyną przesunięcia terminu praktyki lub odmowy jej odbycia.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK W SZPITALU W MIELCU

Student chcący odbyć praktykę w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu składa podanie wg wzoru, w sekretariacie szpitala lub w pok. nr 15 (I piętro) co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora oraz uzgodnieniu terminu praktyki z opiekunem każdy student zobowiązany jest odbyć obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP, zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz w zakresie ochrony danych osobowych przed dniem rozpoczęcia praktyk, które odbywają się w miejscu i terminach ustalonych przez Szpital.

Ponadto najpóźniej w dniu przystąpienia do praktyk student przedkłada następujące dokumenty:

  • aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych do wglądu;
  • dokument potwierdzający posiadanie przez praktykanta ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • dokument potwierdzający posiadanie przez praktykanta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej,
  • kartę obiegową praktyki otrzymaną na szkoleniu,
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności odbywania praktyki studenckiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 78 00 140

 

 

Kontakt

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec
tel (centrala): 17 780 01 00
fax (sekretariat): 17 780 02 73
sekretariat: sekretariat@szpital.mielec.pl
REGON: 000 308 637
NIP: 817-17-50-893
KRS: 0000002538

Obiekt monitorowany

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu można znaleźć klikając tutaj.

Administratorem danych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. System monitoringu wizyjnego prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu dostępna na stronie internetowej: www.szpital.mielec.pl. Więcej informacji uzyskać można drogą elektroniczną: iod@szpital.mielec.pl.

Lokalizacja

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.